Gebottel en gebêre?

Hoe lê ek jou in in my gedagtes? Hoe bottel ek jou siel in my hart? Hoe preserveer ek jou goedheid virewig? Hoe bewaar ek jou? Jy's geen mens, maar 'n skat.